Dokumenty

Dokumenty do pobrania znajdują się w załącznikach poniżej.


Załączniki:
 1. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy obiektu budowlanego / robót budowlanych (04.08.2021, 14:34) - pobrań: 93
 2. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy (14.07.2021, 14:28) - pobrań: 117
 3. Oświadczenie kierownika budowy / inspektora nadzoru (14.07.2021, 14:23) - pobrań: 136
 4. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (14.07.2021, 14:23) - pobrań: 74
 5. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego (28.06.2021, 07:21) - pobrań: 117
 6. Dane o budynku zgłoszonym do użytku (wskaźniki) (14.12.2020, 12:58) - pobrań: 414
 7. Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli okresowej - obiekty wielkopowierzchniowe (08.05.2020, 12:47) - pobrań: 546
 8. Oświadczenie o braku sprzeciwu organów (art. 56) (08.05.2020, 12:46) - pobrań: 574
 9. Zawiadomienie o zakończeniu budowy - Powiatowy Inspektor Sanitarny PSSE (art. 56) (08.05.2020, 12:41) - pobrań: 594
 10. Zawiadomienie o zakończeniu budowy - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (art. 56) (08.05.2020, 12:27) - pobrań: 544
 11. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (08.05.2020, 11:46) - pobrań: 660
 12. Protokół z przeprowadzenia próby szczelności zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) (08.05.2020, 10:26) - pobrań: 541
 13. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (08.05.2020, 10:08) - pobrań: 909
 14. Zawiadomienie o zakończeniu budowy - robót budowlanych (08.05.2020, 09:59) - pobrań: 829
 15. Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru (08.05.2020, 09:51) - pobrań: 556
Opublikował: Maria Jędrzejewska
Publikacja dnia: 03.05.2020, 14:35
Dokument oglądany razy: 10 045
Podpisał: Maria Jędrzejewska
Dokument z dnia: 23.04.2020