Inne informacje

Uprawnienia i obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określone są ściśle w art. 83 ust 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie może zajmować się sprawami nie ujętymi w tym przepisie.
Opublikował: Maria Jędrzejewska
Publikacja dnia: 29.03.2021, 12:45
Dokument oglądany razy: 95
Podpisał: Maria Jędrzejewska
Dokument z dnia: 22.02.2020