Koordynator ds. dostępności

To jest archiwalna wersja strony z dnia 30.09.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: aktualizacja

Zarządzenie nr 2/2020

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie

z dnia 29 września 2020r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora oraz powołania zespołu ds. dostępności


Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w za. z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlanego (t.j. 2020r. poz. 1333 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Iwonę Calińską do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie, zwaną dalej "koordynatorem".

§ 2.1 Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępnie do usług świadczonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) monitorowanie działalności Powiatowego Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


2. Koordynator zobowiązany jest do przedstawienia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu zadań wymienionych w ust. 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Opublikował: Maria Jędrzejewska
Publikacja dnia: 30.09.2020, 09:51
Dokument oglądany razy: 434
Podpisał: Maria Jędrzejewska
Dokument z dnia: 30.09.2020